Všechny folklorní i jiné slavnosti se neobejdou bez doprovodu hudby. A ve Velkých Bílovicích se jedná hlavně o dechovou hudbu, bez které si různé církevní slavnosti, nebo třeba hody ani nedovedeme představit.


Dechová hudba zde má hlubokou tradici, která spadá až do druhé poloviny 19. Století. A proto není překvapením, že do dnešních dnů není ve Velkých Bílovicích o hráče v dechové hudbě vůbec nouze. Stačí, když zmíníme, že v Bílovicích sídlí ještě další dvě dechovky BÍLOVČANKA a LEGRÚTI – dechovka, která je vítězem soutěže o zlatou křídlovku 2010. Snad samotná tradice bílovských dechovek způsobuje velký zápal mladých muzikantů do hraní dechovky. Je potřeba, aby se především mladí hudebníci postarali o to, aby česká a moravská dechová hudba pokračovala ve své bohaté tradici.


Dechovka na bílovské zušce vznikla v září roku 1998 pod vedením Josefa Brůčka. Její první vystoupení se konalo v prosinci 1998 v Moravském Žižkově na vánoční besídce. V květnu roku 1999 získala ocenění v soutěžní přehlídce mládežnických a dětských dechovek v Mikulově o putovní pohár starosty města Mikulova a 21. května 2000 toto vítězství obhájila. Na podzim roku 2000 přijímá dechovka název Legrúti, která se později osamostatňuje a pod tímto názvem hraje dodnes. Dnešní DH ZUŠ Velké Bílovice vede od roku 2004 Luboš Řehánek. Dechovka má za sebou spoustu úspěšných vystoupení v České republice, ale i v zahraničí v Lucembursku a Chorvatsku.


Nynější sestava souboru působí od září 2015 a navazuje na tradici malých dechových hudeb, které jsou v našem kraji obvyklé. Od založení ZUŠ Velké Bílovice v roce 1996 je to již čtvrtý kolektiv malých muzikantů, který byl z žáků školy zformován. Přesto, že je to celkem mladá dechovka, zúčastnila se již několika akcí, z nichž nejúspěšnější a pro členy určitě nejzajímavější byl zájezd k českým menšinám do chorvatského Daruvaru.

 

 

 


Dechová hudba hraje hlavně na domácím podiu, například na výstavách vín, na akci Ze sklepa do sklepa a na akcích školy, třeba na Koncertě ke dni matek a jiných. Mimo Velké Bílovice hrájí muzikanti i na různých přehlídkách dětských a mládežnických dechovek – například v Šardicích, v Sehradicích na Valašsku, ve Velkých Pavlovicích, v Mutěnicích, ve Tvrdonicích a jinde po celé Moravě.

 

 

 


Každoročně je dechová hudba ZUŠ Velké Bílovice pořádající kapelou přehlídky dětských a mládežnických dechových hudeb, která se koná vždy kolem svátku sv. Cecílie, to je kolem 22. listopadu. Jako host si s dechovkou na této přehlídce dokonce zazpíval i legendární zpěvák a herec Josef Zíma, nebo ji dirigoval slavný kapelník dechové hudby Moravanka Jan Slabák.


Na repertoáru má dechovka hlavně skladby moravských autorů, například Metoděje Prajky, Antonína Žváčka, Blahoslava Smišovského, ale i skladby českých skladatelů. Třeba Josefa Hotového, Ladislava Kubeše, Josefa Poncara a jiných. Zvládne zahrát nejenom polky, valčíky a pochody, ale i žánrově odlišné skladby, které nejsou pro dechovku až tak typické, jako slow, nebo třeba rock´n´roll.


Uměleckým vedoucím a kapelníkem hudby je učitel ZUŠ Velké Bílovice Luboš Řehánek, který pro dechovku skladby komponuje a taky aranžuje. Se zpěváky mu pomáhá paní učitelka Dagmar Osičková.